INVESTIČNÍ RENTA

Krok 2/4     Výběr registrace

Vyberte, zda je registrace provedena samostatně přímo Zájemcem nebo Partnerem Grant Capital.

ZÁJEMCE PARTNER GC
INVESTIČNÍ RENTA

Dlouhodobá růstová strategie, určená pro pravidelné ukládání menších částek do vybraného portfolia, podporovaná programem ALGOBROKER. Předmětem investiční strategie jsou burzovně obchodované cenné papíry kolektivního investování ETF (Exchange Traded Funds).

Základní parametry
    • algoritmická strategie
    • využívá výkonnosti růstového trhu
    • ochraňuje kapitál při recesivním trendu
    • vhodný investiční horizont 10+ let
    • strategii podporuje program ALGOBROKER
Zpět