REGISTRACE

Krok 1/4     Výběr strategie

Bezplatná registrace k uvedeným strategiím.

Po vyplnění a uložení kroku 1-3 Vám bude na Váš email zaslán návrh smlouvy s přílohami nebo informační dokumenty k vybrané strategii k Vašemu prostudování.

V případě zájmu o vybranou strategii, zašlete vyplněný a podepsaný návrh smlouvy dle instrukcí ve vašem emailu a pro úplnou registraci nahrajte v kroku 4 požadované dokumenty.

 

Upozornění: Informace uvedené na těchto stránkách nejsou nabídkou nebo výzvou ke koupi cenných papírů. Jeho účelem je poskytnout základní informace o službách a strategiích zde uvedených nebo odkaz na další informace. Údaje týkající se minulé výkonnosti kterékoli prezentované strategie nebo produktu nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Hodnota investice a výnosy z mohou kolísat, tedy růst i klesat a návratnost původně investované částky není zaručena. Bližší informace o rizicích jsou obsaženy v popisu jednotlivé investiční strategie v rámci před/smluvní dokumentace. Zájemce o služby Grant Capital by neměl činit žádné rozhodnutí pouze na základě údajů zde obsažených, ale měl by si zajistit další podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Pro rozhodnutí o investici jsou rozhodné a právně závazné pouze údaje uvedené v příslušných smluvních dokumentech, které jsou dostupné na základě zde provedené registrace, u vázaného zástupce, zaměstnance nebo na vyžádání přímo v sídle společnosti Grant Capital a.s., Lidická 26, Brno 60200 nebo v obchodním místě, 
Na Strži 1702/65, Praha 140 00, budova City Empiria, 5.patro.
Společnost Grant Capital a.s. je na základě registrace udělené Českou národní bankou pod čj. 43/R/2202/2005/1 investičním zprostředkovatelem. Při výkonu své činnosti podléhá dozoru a regulaci České národní banky (www.cnb.cz), se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 11503.  ALGOBROKER® je ochranná známka a SEMI ALGOTM, ETF ALGOTM a INVESTIČNÍ RENTATM a STOX.czTM jsou obchodní značky společnosti GRANT CAPITAL a.s.