NAHRÁT SOUBORY


Krok 4/4

Pro poslední krok registrace jsou požadovány dva doklady totožnosti a jeden doklad potvrzující Vaši adresu.
Tyto doklady převeďte do elektronické podoby (scan, fotokopie) a nahrajte zde do registrace.
Doklady totožnosti: Vyžadovány jsou kopie dvou platných dokladů totožnosti s fotografií.


Doklad o adrese: Dokladem musí být kopie výpisu bankovního účtu s uvedenou adresou, ze kterého odešlete první platbu za účelem investování.
Ujistěte se prosím, že kopie výpisu kterou přikládáte není starší 3 měsíců a má uvedenu adresu.

Uděluji společnosti GRANT CAPITAL, a.s. souhlas s kopií mého občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti pro účely identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.