Návrh strategie pro vaše investováníOvěřte vhodnost výběru strategie
Nastavte hodnoty, které by mohly nejlépe odpovídat Vašim investičním očekáváním. Návrh je orientační, nicméně s vysokou pravděpodobností bude reflektovat Váš záměr ve vazbě na očekávanou výnosnost, finanční možnosti a akceptovatelná rizika. Návrh se zobrazí ve spodní části obrazovky zbarvením příslušných karet.